Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának január 18-i ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbkf.10.029/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közokirat-hamisítás, szolgálati visszaélés; pótmagánvádló) (IV/2007/2020.)

– a Kúria Bfv.I.866/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hivatalos személy elleni erőszak bűntette; eljárás megszüntetése; összbüntetés) (IV/387/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 6.Kbkf.10.018/2021/2. számú végzése és a büntetőeljárásról  szóló 2017. évi XC. törvény 788. § (1) bekezdése, 793. § (3) bekezdése és 794. § (1) bekezdés b) és d) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád, kötelező jogi képviselet) (IV/2551/2021.)

– a Kúria Gfv.VII.30.301/2020/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/1970/2021.)

– a Kúria Kfv.I.37.086/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megismerési engedély) (IV/2799/2021.)

– a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (T-sejtes immunitás igazolása, típusindítvány) (IV/3040/2021.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 110/A. §-a továbbá a Kúria Pfv.V.20.090/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (haszonbérleti díj) (IV/2946/2021.)