Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának február 8-i ülése

– a Kúria Pfv.V.21.682/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (biztosítási ügy) (IV/1440/2021.)

– a Kúria Gfv.VII.30.372/2020/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/3715/2021.)

– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdése elleni utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (lakóhely fogalmának meghatározása) (II/5048/2021.)