Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának február 21-i ülése

– a Kúria Knk.II.39.058/2022/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (népszavazás, nemátalakító kezelések) (IV/1258/2022.)

– a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény 11. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti gyorsított per, nyilvános tárgyalás megtiltása) (III/1271/2022.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.105/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sérelemdíj) (IV/2942/2021.)

– az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.073/2021/2. számú végzése és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/1078/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 20.Beüf.5556/2022/2. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád, jogi képviselő részvétele a tárgyaláson) (IV/1237/2022.)

– a Kúria Pfv.I.20.361/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elővásárlási jog, jogvesztő határidő) (IV/1535/2022.)

– a Kúria Kfv.IV.37.206/2022/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogyasztóvédelem, közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/2665/2022.)

– a Kúria Pfv.V.20.612/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (támogatási szerződéses jogviszony fenntartása) (IV/2166/2022.)