Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának február 2-i ülése

– a Kúria Pfv.I.20.032/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/808/2020.)

– a Kúria Pfv.V.21.538/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (háziorvosi praxis működtetési joga) (IV/364/2020.)

– a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló, 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 9. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kirendelt védő díjazása eljárási cselekmény hiányában) (III/1751/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.494/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti ügyben hozott határozat felülvizsgálata; kiutasítás járványügyi szabályszegés miatt) (IV/1588/2020.)

– a Kúria Kfv.IV.37.470/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti ügyben hozott határozat felülvizsgálata; kiutasítás járványügyi szabályszegés miatt) (IV/1560/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.491/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti ügyben hozott határozat felülvizsgálata; kiutasítás járványügyi szabályszegés miatt) (IV/1555/2019.)

– a Kúria Kfv.IV.37.490/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti ügyben hozott határozat felülvizsgálata; kiutasítás járványügyi szabályszegés miatt) (IV/1540/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.455/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti ügyben hozott határozat felülvizsgálata; kiutasítás járványügyi szabályszegés miatt) (IV/1534/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.503/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti ügyben hozott határozat felülvizsgálata; kiutasítás járványügyi szabályszegés miatt) (IV/1509/2020.)

– a Kúria Kfv.IV.38.343/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolói névjegyzék megújításáról szóló pályázat) (IV/1458/2020.)

– a Kúria 3.G.40.813/2017/34. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés megfizetése; vadászterület működtetése; perbeli legitimáció) (IV/1324/2020.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.548/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogsértő pályázati eljárás) (IV/893/2020.)

– a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 92/B. § – 92/F. §-a elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kulturális javak visszaadására irányuló eljárás) (III/1335/2020.)