Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának február 18-i tanácsülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Bf.392/2016/113. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (harmadfokú eljárás kizártsága) (IV/1070/2018.)

– a Gyulai Törvényszék 12.Bf.305/2018/104. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (új pszichoaktív anyaggal való visszaélés) (IV/1004/2019.)

– a Gyulai Törvényszék 12.Bf.305/2018/104. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (új pszichoaktív anyaggal való visszaélés)  (IV/1005/2019.)

– a 2/2019. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (összbüntetésbe foglalás lehetősége) (III/1597/2019.)

– a 2/2019. Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (összbüntetésbe foglalás lehetősége) (III/1550/2019.)

– a Kúria Bfv.III.1.310/2018/22. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hűtlen kezelés) (IV/1055/2019.)

– a Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.400/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (kártalanítás fogvatartás körülményei miatt) (IV/1653/2018.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 10.Pf.20.050/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (energiaügy) (IV/1318/2019.)

– a Kúria Kfv.V.35.678/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felügyeleti bírság) (IV/833/2018.)

– a Kúria Pfv.I.22.646/2017/10. számú részítélete, valamint a Kúria Pfv.I.22.646/2017/13. számú kiegészítő részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös tulajdon megszüntetése) (IV/487/2019.)

– az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. § (11) és (12) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (visszaható hatály tilalma) (IV/324/2019.)