Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának február 11-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.III.21.019/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, szerencsejáték törvény) (IV/1770/2018.)

– a Kúria Pfv.III.21.042/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, szerencsejáték törvény) (IV/1766/2018.)

– a Kúria Pfv.III.22.641/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kár) (IV/1087/2019.)

– a Kúria Bfv.I.517/2018/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen bírósági eljárás) (IV/355/2019.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 72. § (2) bekezdése és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 146. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egyesítés büntetőügyben) (IV/352/2019.)

– a Kúria Bfv.II.1077/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közúti baleset) (IV/725/2019.)

– a Kúria Kfv.I.35.594/2016/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok felhasználása adóhatósági eljárásban) (IV/61/2018.)

– a Kúria Kf.VI.37.650/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat) (IV/1070/2019.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.897/2018/9/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése) (IV/1199/2019.)

– a Nyíregyházi Törvényszék 1.Pf.20.263/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsönszerződésből eredő tartozás) (IV/1346/2019.)

– a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 101.K.27.535/2018/47. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás; kisajátítás) (IV/1386/2019.)

– a Győri Törvényszék 1.Pf.20.609/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/1172/2019.)

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 86. § (3) bekezdés b) pontja, a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014. (IV.30.) OBH utasítás, valamint a Szolnoki Törvényszék 4.Mpkf.20.929/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bíró szolgálati jogviszonyával kapcsolatos perek hatásköri szabályai, OBH perbeli képviselete) (IV/54/2016.)

– a Kúria Kfv.IV.38.050/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kisajátítás) (IV/589/2019.)

– a Kúria Kfv.V.35.139/2018/11. számú ítélete és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény melléklete 1.1 pont 5. mondata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi iparűzési adó) (IV/1009/2019.)