Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának február 1-jei ülése

– a Kúria Pfv.VI.20.649/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés földhasználatért) (IV/939/2021.)

– a Kúria Pfv.V.20.057/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/3299/2021.)

– a Kúria Gfv.VII.30.308/2020/5. számú ítélete befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/3458/2021.)

– a Kúria Kfv.VI.37.018/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (törvényességi felhívás) (IV/1361/2018.)

– a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 59. § (10) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti őrizet) (IV/3572/2021.)

– a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkavállalók kötelező védőoltása, I. típus) (IV/4110/2021.)