Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának december 14-i ülése

– a Nyíregyházi Törvényszék 4.Bpkf.675/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (egyszerűsített felülvizsgálat; vagyonelkobzás biztosítása tekintetében hozott rendelkezés és zár alá vétel feloldása) (IV/2143/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.095/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hallgatói jogviszony megszüntetése) (IV/1865/2021.)

– a Kecskeméti Törvényszék 12.Bf.38/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád hamis vád esetén) (IV/1054/2021.)

– a Kúria Kf.III.37.236/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (igazságügyi szakértő etikai felelőssége; jogszabályváltozás) (IV/87/2021.)

– a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (1)–(2) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (szerződés érvénytelensége jogkövetkezményeinek érvényesítése) (IV/1675/2016.)

– a Kúria Gfv.VII.30.206/2020/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (törvényességi felügyeleti eljárás) (IV/2480/2021.)

– a Kúria Kfv.I.38.042/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogi képviselő aláírása) (IV/947/2021.)

– a Kúria Pfv.III.21.023/2019/8 számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése) (IV/606/2021.)

– a Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.084/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (permegszüntető végzés; perújítás) (IV/2748/2021.)

– a pirotechnikai termékek forgalmazásának és felhasználásának év végi korlátozásáról szóló 587/2020. (XII. 16.) Korm. rend. 1. § a) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pirotechnikai termékek, ideiglenes tárolóhelyek engedélyezésének megtiltása) (IV/2475/2021.)

– a Debreceni Törvényszék 103.K.700.130/2020/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1864/2021.)

– a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak kötelező védőoltása) (IV/4027/2021.)

– a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkavállalók kötelező védőoltása, I. típus) (IV/4110/2021.)