Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának december 13-i ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.262/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvád) (IV/397/2022.)

– a Kúria Kfv.III.37.388/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogyasztóvédelmi ügy; Kúria eljárása) (IV/1284/2022.)

– a Kúria Gfv.VII.30.107/2019/5. számú ítélete, valamint a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 39. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hitelezők kielégítési sorrendje felszámolási eljárásban) (IV/1411/2020.)

– a Kúria Pfv.II.20.082/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokvédelem vagy ingatlan kiürítése) (IV/1208/2022.)

– a Kúria Gfv.VI.30.024/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés megfizetése) (IV/736/2022.)

– a Kúria Kfv.III.37.438/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendőri intézkedés elleni panaszügyben indult jogvita) (IV/2004/2022.)

– a Kúria Jpe.I.60.003/2020/3. számú jogegységi panasz határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogegységi panasz kizártsága) (IV/22/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.21.464/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közegészségügyi kényszerengedély megadása) (IV/2062/2022.)

– a Kúria Kfv.VII.37.337/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közbeszerzési ügyben indult közigazgatási jogvita) (IV/1413/2022.)

– a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 51. § (1) bekezdése, valamint a Kúria Gfv.VI.30.380/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kifogás felszámolási eljárásban) (IV/1377/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.21.465/2021/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közegészségügyi kényszerengedély megadása) (IV/2134/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.21.466/2021/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közegészségügyi kényszerengedély megadása) (IV/2139/2022.)