Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának április 7-i tanácsülése

– a Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.400/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (kártalanítás fogvatartás körülményei miatt) (IV/1653/2018.)

– a Kúria Kfv.V.35.678/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felügyeleti bírság) (IV/833/2018.)

– a Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.573/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kaució visszafizetése) (IV/1649/2019.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 163. § (2) bekezdése és a 322. § elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szakértői adatkezelés, titoktartás) (IV/1579/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 72.Pkf.631.617/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási záradék törlése) (IV/1780/2019.)

– a Kúria Kfv.VI.37.016/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (bevándorlási ügy) (IV/927/2019.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.K.32.132/2019/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (idegenrendészeti ügy) (IV/1538/2019.)