Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának április 26-i ülése

– a Kúria Bfv.III.1.076/2020/2. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetésből kihagyott ítéletek) (IV/19/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.252/2021/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (összbüntetés) (IV/2440/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.68/2020/292. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés és más bűncselekmények) (IV/2736/2021.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.68/2020/292. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bíróság eljárása) (IV/2948/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 41.Pf.630.413/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (terhelt kártalanítási igényérvényesítése) (IV/2858/2021.)

– a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény 11. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti gyorsított per, nyilvános tárgyalás megtiltása) (III/538/2022.)