Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának április 13-i ülése

– a Győri Törvényszék 3.Bpkf.8/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetés) (IV/1075/2020.)

– a Kúria Pfv.V.21.702/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem megfelelő jogcím hiánya miatti elutasítása; megbízási díj megfizetése) (IV/1642/2020.)

– a Kúria Pfv.V.20.352/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vételi jog jogellenes gyakorlása) (IV/1507/2020.)

– a Kúria Mfv.II.10.170/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (polgármesteri tisztség megszüntetése; törvényességi felügyeleti jogkör) (IV/1120/2020.)

– a Kúria Gfv.VII.30.211/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/1328/2020.)

– a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása) (IV/1987/2020.)

– a Kúria Pfv.V.20.097/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati eljárás illetékének megfizetése) (IV/1933/2020.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pf.47/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelensége) (IV/1618/2020.)

– a Kúria Kfv.II.37.069/2020/5. számú ítélte elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolói névjegyzék megújításáról szóló pályázat) (IV/66/2021.)

– az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (születési nem anyakönyvezése) (IV/947/2020.)

– az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (születési nem anyakönyvezése) (IV/948/2020.)

– az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (születési nem anyakönyvezése) (IV/2001/2020.)

– az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény 33. § (1)–(3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (születési nem anyakönyvezése) (IV/1154/2020.)

– az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény 33. § (1)–(3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (születési nem anyakönyvezése) (IV/1155/2020.)