Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2019. március 19-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.VI.20.067/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/721/2016.)

– az Egri Törvényszék 2.Gf.20.114/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1722/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.21.129/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közigazgatási jogkörben okozott kár) (IV/1349/2018.)