Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2019. március 12-i tanácsülése

– a Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.334/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kérelem érkeztetése, fogvatartott kártalanítása) (IV/495/2018.)

– a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kirendelt ügyvédi óradíj) (IV/1101/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.329/2017/4. számú ítélete, és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közszolgálati jogviszony) (IV/1047/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.633.687/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási kifogás) (IV/1951/2017.)

– a Kúria Pfv.VI.20.067/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/721/2016.)

– a Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.420/2017/8-I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogalap nélküli gazdagodás) (IV/193/2018.)

– az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról,
bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásnak rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdés első mondata és 3. melléklet 12. pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közúti helyszíni bírság ellen jogorvoslat lehetősége) (III/1823/2018.)

– a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 1. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (gyülekezés közterületnek nem minősülő helyszínen) (III/1667/2018.)

– a Pécsi Ítélőtábla Beüf.II.283/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítási indítvány elutasítása) (IV/764/2018.)

– a Pécsi Ítélőtábla Bf.III.30/2017/12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védő jelenléte kihallgatáskor) (IV/744/2018.)