Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2019. május 7-i tanácsülése

– a Kúria Mfv.II.10.059/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaügyi per) (IV/1136/2018.)

– a Nyíregyházi Törvényszék 2.Pf.20.290/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szabálytalan vételezés) (IV/1382/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.624/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetmény megállapítása) (IV/1428/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.006/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetmény megállapítása) (IV/1477/2018.)

– a Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.74/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás fogvatartási körülmények miatt) (IV/1653/2018.)

– a Debreceni Törvényszék 1.Pf.20.153/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogalap nélküli gazdagodás) (IV/1794/2018.)

– a Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.426/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elhelyezési körülmények, kártalanítás) (IV/1359/2018.)

– a Kúria Gfv.VII.30.008/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (választottbírósági ítélet érvénytelenítése) (IV/1730/2018.)

– a Kúria Pfv.III.21.305/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, szakszerűtlen orvosi ellátás) (IV/1525/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 105.K.700.493/2018/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyfelügyeleti hatóság eljárása) (IV/1367/2018.)

– a Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.014/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél elektronikus úton való benyújtása) (IV/861/2018.)

– a Győri Ítélőtábla Gpkf.II.25.176/2018/2. számú végzés elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perújítási eljárás) (IV/920/2018.)

– a Kúria Pfv.V.22.466/2016/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötbér megfizetése, tejipar) (IV/718/2018.)

– a Győri Törvényszék Pf.20.314/2018/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szülői felügyeleti jog rendezése) (IV/1856/2018.)

– a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 617. § elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (határidő üzemzavar esetén) (III/504/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 26.B.1751/2014/4. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.467/2015/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (pótmagánvád elutasítása (IV/2516/2015.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (visszaható hatályú jogalkalmazás) (IV/1771/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.051/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetmény megállapítása) (IV/1578/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.531/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetmény megállapítása) (IV/1626/2018.)

– a Kúria Bfv.II.518/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági eljárás) (IV/1269/2018.)

– a Pécsi Törvényszék 1.Kpkf.50.013/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (keresetlevél elektronikus úton való benyújtása) (IV/1097/2018.)