Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2019. július 9-i tanácsülése

– a Kúria Mfv.II.10.159/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetmény megállapítása) (IV/416/2019.)

– a Kúria Kfv.VI.37.076/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy) (IV/75/2019.)

– a Kúria  Mfv.II.10.205/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közalkalmazotti illetménykülönbözet megfizetése) (IV/565/2019.)

– a Kúria Mfv.II.10.187/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közalkalmazotti illetménykülönbözet megfizetése) (IV/649/2019.)

– a Kúria Mfv.II.10.186/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közalkalmazotti illetménykülönbözet megfizetése) (IV/650/2019.)

– a Kúria Mfv.II.10.431/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közalkalmazotti illetménykülönbözet megfizetése) (IV/669/2019.)

– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 144. § (2) bekezdése, 145. § (3a) bekezdése, 165. § (2) bekezdés g) pontja, 165. § (7b) bekezdése és 197. § (8) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közbeszerzési eljárás; Közbeszerzési Döntőbizottság hatásköre) (III/773/2019.)

– a Kúria Pfv.III.22.017/2017/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés megfizetése) (IV/19/2019.)

– a Kúria Gfv.VII.30.166/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pertárgy értéke) (IV/1369/2018.)

– a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 119 -130. §-a, valamint a Kúria mellet eljáró másodfokú szolgálati bíróság SZfF.12/2015/10. számú határozata és a Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság SZf20/45/2014. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (Szolgálati Bíróság ügyrendje, fegyelmi eljárás lefolytatása) (IV/3363/2015.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 3.Bf.649/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (magánvádló felülvizsgálati kérelme) (IV/1371/2018.)

– a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 21. § (4) és (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megszűnése) (III/866/2019.)

– a Kúria Gfv.VII.30.082/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pertárgy értéke) (IV/1380/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.633.244/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/1405/2018.)