Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2019. július 2-i tanácsülése

– a 2013. évi CCXL. törvény 176. §-a és a 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 134/A. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tulajdonhoz való jog a büntetés-végrehajtási intézetben) (IV/1666/2018.)

– a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 206.Kpk.50.045/2018/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy) (IV/129/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.635.185/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fizetési meghagyás; anyagi jogerő) (IV/1693/2018.)

– a Kúria Bfv.III.1947/2017/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bűnpártolás vétsége) (IV/1471/2018.)

– a Győri Ítélőtábla Pf.V.20.244/2018/6/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sérelemdíj) (IV/185/2019.)

– a Debreceni Törvényszék 1.Pkf.20.584/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási záradék kiállításának megtagadása) (IV/1131/2018.)

– a Kúria Pfv. I.21.711/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (öröklési szerződés érvénytelensége) (IV/1606/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.094/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (permegszüntető végzés) (IV/1197/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.694/2018/4-I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társasházi közgyűlési határozat érvénytelensége) (IV/1654/2018.)

– a Kúria Pfv.I.21.720/2017/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társasházi közgyűlési határozatok érvénytelensége) (IV/1648/2018.)

– a Kúria Pfv.VI.21.268/2017/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/1188/2018.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.Kpk.45.241/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóhatóság végzésével szembeni bírósági felülvizsgálat) (IV/1540/2017.)

– a Veszprémi Törvényszék 1.Bf.358/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (eljárás elhúzódása; magánindítvány pótlása) (IV/1807/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.724/2018/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kölcsönszerződés érvénytelensége) (IV/1767/2018.)

– a Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.095/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/11/2019.)

– a Kúria Pfv.21.725/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közúti baleset okozása, kártérítési felelősség) (IV/659/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.489/2018/3. számú végzése és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (6) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (költségvetési támogatásban részesülő pártok ellenőrzése) (IV/1655/2018.)

– a Kúria Bfv.I.1820/2014/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (emberölés bűntette, bíróság eljárása) (IV/3120/2015.)

– a Kúria Bfv.II.1943/2017/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen eljárás; ártatlanság vélelme) (IV/1631/2018.)