Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2019. február 5-i tanácsülése

– a Kúria Bfv.I.1735/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy) (IV/590/2018.)

– a Kúria Bfv.I.830/2017/16. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyészek kizárása, elfogultság) (IV/994/2018.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.30.299/2018/10. számú ítélete és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 123. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (oltalmazotti státusz) (IV/979/2018.)

– a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kirendelt ügyvédi óradíj) (IV/1101/2018.)