Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2019. április 9-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.III.20.641/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1601/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.025/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetmény megállapítása) (IV/1411/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 72.Pf.630.615/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1237/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.538/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetmény megállapítása) (IV/1412/2018.)

– az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásnak rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdés első mondata és 3. melléklet 12. pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (közúti helyszíni bírság ellen jogorvoslat lehetősége) (III/1823/2018.)