Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. október 2-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.II.37.380/2017/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 132. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél elektronikus benyújtása) (IV/2079/2017.)

– a Kúria Kfv.III.37.493/2017/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 132. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél elektronikus benyújtása) (IV/2078/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.063/2017/7. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/498/2018.)

– a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 108/B. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (elmaradt munkabér) (III/58/2018.)

– a Kúria Gfv.VII.30.450/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/354/2018.)