Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. november 13-i tanácsülése

– a Nyíregyházi Járásbíróság 37.P.21.558/2016/12. számú ítélete és a Nyíregyházi Törvényszék 4.Pf.20.606/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés ügyvéd ellen) (IV/7/2018.)

– a Fővárosi Törvényszék 42.Pkf.637.635/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (költségkedvezmény iránti kérelem) (IV/359/2018.)

– a Kúria Kfv.I.35.594/2016/24.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok felhasználása adóhatósági eljárásban) (IV/61/2018.)

– a Kúria Pfv.V.20.207/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1034/2018.)

– a Fegyházi házirend, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, és a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet vizsgálata (fegyházi házirend, fogvatartottak tulajdonhoz való joga) (IV/143/2018.)