Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. március 6-i tanácsülése

‒ a Kúria Bfv.II.1727/2016/7. számú végzése, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 373. § és a 424. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóbevételt csökkentő adócsalás) (IV/1301/2017.)

‒ a Kúria Kfv.V.35.597/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1769/2017.)

‒ a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.Kpk.45.241/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatóság végzésével szembeni bírósági felülvizsgálat) (IV/1540/2017.)

‒ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a, valamint a Budapest Környéki Törvényszék 7.Bpk.4/2017/2. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.243/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/1526/2017.)

‒ a Kúria Bfv.III.190/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy) (IV/1536/2017.)

‒ a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.232/2016/64. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sértetti fellépés) (IV/1637/2017.)

‒ a Gyöngyösi Járásbíróság 3.P.20.143/2016/16. számú végzése és az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.104/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességes eljárás) (IV/1564/2017.)