Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. május 7-i tanácsülése

– a Kúria Kfv.III.37.483/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél elektronikus benyújtása) (IV/2076/2017.)

– a Kúria Mfv.I.10.407/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/1912/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.637.264/2016/4. számú ítélete, és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelenségének megállapítása) (IV/1322/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 44.Pf.632.246/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés hatálytalanságának megállapítása) (IV/1864/2017.)

– a Kúria Gfv.VII.30.064/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességtelen piaci magatartás) (IV/2198/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.102/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/1972/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.142/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/1880/2017.)

– a Kúria Kfv.III.37.859/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénzügyi tranzakciós illeték áthárítása) (IV/861/2016.)

– a Kúria Pfv.I.21.211/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási kifogás) (IV/1917/2017.)

– a Kúria Bfv.III.1.086/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés, jó hírnév védelme) (IV/872/2016.)