Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. május 29-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.VI.21.557/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége) (IV/2026/2017.)

– a Kúria Kfv.III.37.363/2017/5. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 132. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél elektronikus benyújtása) (IV/2080/2017.)

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény egyes rendelkezései és a Kúria Kfv.IV.35.466/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (aktív korúak ellátása) (IV/1782/2017.)

– a Kúria Bfv.II.738/2016/9. számú ítélete és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 424. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (törvényes vád) (IV/1401/2017.)

– a Kúria Gfv.VII.30.059/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végelszámolási eljárás) (IV/862/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 3.Pf.20.574/2017/5/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, utazásszervezői tevékenység, Európai Unió Bíróságának döntése) (IV/1858/2017.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.P.87.262/2017/4. számú végzése és 22.P.87.262/2017/5. számú végzése, valamint a Fővárosi Törvényszék 117.Pkf.636.936/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasítása) (IV/372/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.139/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/1973/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.104/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/1974/2017.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 8.Mpkf.50.040/2017/3. számú végzése, és Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 38. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (polgármester méltatlanságának kimondása) (IV/1684/2017.)