Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. június 5-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.V.21.701/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bánatpénz fizetési kötelezettség jogszabályon alapuló elállás esetén) (IV/1946/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Bf.392/2016/113. számú ítélete és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 417. § (1)–(3) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bünetőeljárásban részt vett egyéb érdekelt) (IV/1577/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.145/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/2175/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.146/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/2159/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.140/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/1976/2017.)

– a Kúria Pfv.V.21.195/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vállalkozói díj) (IV/1911/2017.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Bf.392/2016/113. számú ítélete és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 417. § (1)–(3) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bünetőeljárásban részt vett egyéb érdekelt) (IV/1711/2017.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 38.Kpk.45.853/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatóság végzésével szembeni bírósági felülvizsgálat) (IV/2130/2017.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 38.Kpk.45.854/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatóság végzésével szembeni bírósági felülvizsgálat) (IV/2131/2017.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság 38.Kpk.45.855/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatóság végzésével szembeni bírósági felülvizsgálat) (IV/2133/2017.)