Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. június 26-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.I.20.956/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ráépítés) (IV/2139/2017.)

– a Debreceni Törvényszék 2.Pf.20.726/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közgyűlési határozat érvénytelensége) (IV/75/2018.)

– a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5033/2017/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közterület-használati jogosultság) (IV/334/2018.)

– a Kúria Pfv.V.20.747/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyvéd eljárása, kártérítés) (IV/1434/2017.)

– a Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.642/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetés-végrehajtási ügy, kártalanítás) (IV/78/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 8.Bf.390/2016/34. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (anyanyelv használata) (IV/1998/2017.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 531. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (eljárás a távollévő terhelttel szemben) (III/123/2018.)