Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. július 10-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.V.21.618/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jognyilatkozat pótlása) (IV/35/2018.)

– a Gyulai Törvényszék 9.Bf.9/2017/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (indokolás hiánya) (IV/1541/2017.)

– a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 7. § (9) bekezdése, és 186. § (1) bekezdése, valamint a Fővárosi Törvényszék 6.Mpf.690116/2017/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (igazolási kérelem) (IV/333/2018.)

– a Kúria Kfv.VI.38.108/2016/26. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyfelügyeleti eljárás) (IV/222/2018.)

– a Kúria Bhar.II.612/2017/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hűtlen kezelés) (IV/2011/2017.)

– a Kúria Bhar.II.612/2017/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességes eljárás harmadfokú eljárásban) (IV/1667/2017.)

– a Kúria Gfv.VI.30.539/2016/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 271. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kúriai felülvizsgálat megengedhetősége) (IV/33/2017.)

– a Kúria Kfv.II.37.360/2017/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 132. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (keresetlevél elektronikus benyújtása) (IV/2077/2017.)

– a Kúria Mfv.II.10.268/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/483/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.220/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/482/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.221/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/481/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.218/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/480/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.219/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/479/2018.)

– a Kúria Mfv.II.10.217/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetménykülönbözet megfizetése) (IV/478/2018.)

– a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 61/A. §-a és a a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló 457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (BUDA-CASH károsultak kárrendezése) (IV/1422/2017.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 531. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (eljárás a távollévő terhelttel szemben) (III/123/2018.)