Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. január 16-i tanácsülése

− a Fővárosi Törvényszék 29.Szef.81/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végzés kézbesítésének elmulasztása) (IV/749/2017.)

− a Kúria Pfv.IV.21.425/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tájékoztatás személyes adatok kezeléséről) (IV/1154/2017.)

− a Fővárosi Ítélőtábla 14.Bf.157/2016/19. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (külföldi fogva tartás beszámítása) (IV/1338/2017.)

− a Debreceni Törvényszék 18.Bpkf.87/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/1452/2017.)

− a Kúria Mfv.I.10.397/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem keretei) (IV/1538/2017.)

− a Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.13.153/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás vétsége) (IV/1010/2017.)

− a Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.Bpk.31.158/2015/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.11.103/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/119/2016.)

− a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 61/A. §-a és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló 457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (BUDA-CASH károsultak kárrendezése) (IV/1422/2017.)