Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. február 20-i ülése

− a Kúria Pfv.IV.21.633/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1603/2017.)

− a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K.27.022/2016/28. számú ítélete és a Kúria Kfv.V.35.697/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatározat) (IV/1565/2017.)

− a Kúria Pfv.IV.21.154/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes adatok védelme) (IV/1123/2017.)

− a Pécsi Törvényszék 1.Pkf.50.064/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási záradék törlése) (IV/1567/2017.)

− a Kúria Kfv.II.37.264/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építési engedély) (IV/1141/2017.)

− a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 119. § (2) bekezdés “az eljárás során ezen okiratot megismerni nem lehet” szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (IV/1376/2017.)