Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. február 13-i ülése

− a Kúria Pfv.II.22.216/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyermek jogellenes visszatartása) (IV/237/2018.)