Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2018. december 17-i tanácsülése

– a Kúria Mfv.II.10.436/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (áthelyezés jogellenessége) (IV/1352/2018.)

– az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyvédi tevékenységről szóló törvény) (IV/1096/2018.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 30.Fpkf.44.074/2015/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolási eljárás) (IV/882/2016.)

– a Fővárosi Törvényszék 1.Kpkf.670.385/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végelszámolási eljárás) (IV/585/2016.)

– a Szegedi Törvényszék 4.Pf.21.097/2017/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (érvényes ügyelosztási rend hiánya) (IV/166/2018.)

– a Kúria Kfv.VI.37.938/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóvisszatérítési jogosultság) (IV/690/2018.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. § (2) bekezdése és a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 110/A. § elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (mezőgazdasági földekre vonatkozó haszonbérleti szerződés módosítása) (III/1277/2018.)

– a Kúria Pfv.V.20.022/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bérleti díj megfizetése; önkormányzat) (IV/1741/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.635.776/2017/3. végzése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 318. § (1) bekezdése és a 394/H. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (illetékfizetési kötelezettség, elektronikus eljárás)(IV/393/2018.)

– a Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.334/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kérelem érkeztetése, fogvatartott kártalanítása) (IV/495/2018.)

– fegyházi házirend, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, és a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fegyházi házirend, fogvatartottak tulajdonhoz való joga) (IV/143/2018.)

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 136. § (2) bekezdése és 136/A. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági meghagyás elleni jogorvoslat miatti kártérítés) (IV/1201/2018.)