Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. szeptember 5-i tanácsülése

– a Kúria Gfv.VII.30.179/2015/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (joghatóság) (IV/1040/2016.)

– a Kúria Kfv.I.35.284/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták utáni igazgatási szolgáltatási díj visszatérítése, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)  (IV/2018/2016.)

– a Kúria 2/2016. számú büntető jogegységi határozata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (szexuális erőszak büntette, nullum crimen – nulla poena sine lege) (III/1102/2017.)

– a Pp. 340/A. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a Kúria Kfv.III.37.841/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hátrányos megkülönböztetés a felülvizsgálati eljárásban a kártalanítási törvény alapján)  (IV/2058/2016.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 24/A. § (1)-(2) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bíró kizárása)  (IV/1954/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.266/2016/4/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (befektetési szolgáltatás, kártérítés) (IV/1752/2016.)

– a Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.589/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (birtokvédelem) (IV/269/2017.)

– a Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.858/2014/2. számú végzése, a Győri Törvényszék P.20.849/2014/13. számú ítélete és a Győri Ítélőtábla Pf.I.20.093/2015/26/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerzői jogok védelme) (IV/734/2017.)