Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. október 3-i tanácsülése

– a Fővárosi Törvényszék 1.Gf.75.506/2016/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (túlterjeszkedés a fellebbezési kérelmen) (IV/492/2017.)

– a Veszprémi Törvényszék 1.Pf.21.013/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tartozás megfizetése) (IV/105/2017.)

– a Kúria Pfv.V.21.348/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés iránti per)  (IV/142/2017.)

– a Kúria Pfv.III.20.004/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/602/2017.)

– a Balassagyarmati Törvényszék 4.Bf.238/2016/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás polgári per során) (IV/922/2017.)

– a Balassagyarmati Törvényszék 13.Bf.192/2016/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás polgári per során) (IV/921/2017.)

– a Kúria Kfv.II.37.400/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálat kisajátítási ügyben) (IV/1654/2016.)

– a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § első mondata elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (vezetői engedély tartózkodási hely hiányában) (III/1037/2017.)