Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. október 10-i tanácsülése:

– a Fővárosi Törvényszék 29.B.654/2013/46. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 5.Bf.139/2015/9. számú ítélete és a Kúria Bfv.I.1351/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hivatali vesztegetés) (IV/923/2017.)

– a Kúria Pfv.V.20.540/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (beszállás megtagadása, turistakártya hiánya, szabad mozgás) (IV/809/2017.)

– a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 333. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál működő szakszervezet kizártsága) (IV/1309/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.636.420/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség fizetése jogtanácsos eljárása esetén) (IV/839/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.635.950/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perköltség)  (IV/475/2017.)

– a Kúria Gfv.VII.30.675/2016/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírói gyakorlattól eltérés) (IV/810/2017.)