Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. november 28-i tanácsülése

– a nemzeti vagyonról  szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdés ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (állami tulajdonú földek értékesítése, állami vagyon) (II/3094/2015.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról szóló szóló 2015. évi CCXX. törvény 1. §, 2. §, 3. §-a; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. §-a, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 50/A. §, és a 110/A. §-a elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (haszonbérleti szerződés, sarkalatosság követelménye) (III/1808/2017.)

– a Kúria Pfv.III.20.568/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés fogvatartottnak) (IV/1587/2017.)

– a Kúria Pfv.III.22.365/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nem vagyoni kártérítést) (IV/1171/2017.)

– a Kúria Pfv.VI.21.707/2016/9. számú ítélete és a Pp. 386/J. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kiemelt jelentőségű per) (IV/705/2017.)

– a Pécsi Törvényszék 2.Bf.139/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés vétsége) befogadhatóságának vizsgálata (IV/1038/2017.)