Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. november 14-i tanácsülése

– a Kúria Bfv.I.685/2016/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kuruzslás, védelemhez való jog) (IV/202/2017.)

– a Kúria Kfv.III.38.040/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogorvoslathoz való jog) (IV/728/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.12.891/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/842/2017.)