Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. március 7-i tanácsülése

– a Kúria Köf.5068/2015/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (települési adó, önkormányzati rendelet szövegrészének megsemmisítése) (IV/1362/2016.)

– a Fővárosi Törvényszék 1.Kpkf.670.385/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végelszámolási eljárás) (IV/585/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 30.Fpkf.44.074/2015/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolási eljárás) (IV/882/2016.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.20.601/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fegyverek egyenlősége, védekezéshez való jog) (IV/1110/2016.)

– a Kúria Bfv.I.512/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nullum crimen sine lege)  (IV/824/2016.)

– a Győri Törvényszék 1.Pkf.50.430/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (zálogtárgyon bekövetkező tulajdonosváltás, jogutódlás) (IV/448/2016.)

– A Kúria Kfv.II.37.114/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyhivatali tájékoztatás) (IV/1330/2016.)

– A Miskolci Törvényszék 1.Kf.27.001/2016/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartás, közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1032/2016.)