Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. május 30-i tanácsülése

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 86. § (3) bekezdés b) pontja elleni bírói indítvány vizsgálata (OBH általi képviselet) (III/1047/2016.)

– a Kaposvári Törvényszék 1.Bf.463/2015/6/III. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (magánvádló által benyújtott alkotmányjogi panasz) (IV/883/2016.)

– a Kaposvári Törvényszék 1.Bf.463/2015/6/III. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tanú által benyújtott alkotmányjogi panasz)

(IV/1074/2016.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 2.Bpkf.534/2016/3. számú végzés elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/1686/2016.)

– a Fővárosi Törvényszék 1.Gf.75.144/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés teljesítése) (IV/1478/2016.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.29.320/2015/25. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (demonstráció, szabad véleménynyilvánítás) (IV/1418/2016.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.29.320/2015/25. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (demonstráció, szabad véleménynyilvánítás) (IV/1421/2016.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.29.320/2015/25. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (demonstráció, szabad véleménynyilvánítás) (IV/1425/2016.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.29.320/2015/25. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (demonstráció, szabad véleménynyilvánítás) (IV/1426/2016.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.29.320/2015/25. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (demonstráció, szabad véleménynyilvánítás) (IV/1432/2016.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.29.320/2015/25. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (demonstráció, szabad véleménynyilvánítás) (IV/1433/2016.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.29.320/2015/25. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (demonstráció, szabad véleménynyilvánítás) (IV/1455/2016.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.Szk.29.320/2015/25. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (demonstráció, szabad véleménynyilvánítás) (IV/1589/2016.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 50/A. § (4) bekezdése és a 110/A. §-a, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (sarkalatosság követelményébe ütközőség a Fétv. módosítása kapcsán) (IV/684/2017.)