Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. május 2-i tanácsülése

– a Kúria Gfv.VII.30.231/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződésmódosítások érvénytelenségének megállapítása) (IV/1341/2016.)

– a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 48. § (3) bekezdése, továbbá a Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.319/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (társasházi közös képviselő iratátadási kötelezettsége) (IV/1460/2016.)

– a Kúria Kfv.II.37.672/2015/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyfelügyeleti eljárás, védett tanú)  (IV/1479/2016.)

– a Miskolci Törvényszék 2.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítási igény érvényesítésének határideje) (IV/1563/2016.)

– a Kúria Pfv.III.21.396/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (luxusadó – jogalkotó polgári jogi felelőssége)  (IV/1739/2016.)

– a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.K.27.234/2015/12. számú ítélete, és a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5. § (1) bekezdése, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 57. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kötelező védőoltás) (IV/1676/2016.)