Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. június 13-i tanácsülése

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 86. § (3) bekezdés b) pontja elleni bírói indítvány vizsgálata (OBH általi képviselet) (III/1047/2016.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pkf.197/2016/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közjegyzői okirat kijavítása) (IV/2033/2016.)

– a Kaposvári Törvényszék 1.Bf.463/2015/6/III. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (magánvádló által benyújtott alkotmányjogi panasz) (IV/883/2016.)

– a Kaposvári Törvényszék 1.Bf.463/2015/6/III. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tanú által benyújtott alkotmányjogi panasz)  (IV/1074/2016.)

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 4. §-a, 73. § (4) bekezdése, 1. sz. melléklet 6.2. pontja, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 62. § (5) bekezdése, valamint a Kúria Kfv.I.35.574/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (baleseti járadék egy összegű megváltásának adómentessége) (IV/1206/2016.)

– a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (1)–(2) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szerződés érvénytelensége jogkövetkezményeinek érvényesítése) (IV/1675/2016.)

– a Kúria Gfv.VII.30.048/2016/6. számú végzése és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (hitelező követelése) (IV/1715/2016.)

– a Kúria Pfv.I.21.844/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlanügy, telekhatár megállapítása) (IV/1862/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.K.31.235/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1962/2016.)

– a Kúria Kfv.I.35.250/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (távközlési különadó) (IV/309/2017.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.45.927/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (név- és jogi nemváltoztatás, menekült) (IV/570/2017.)