Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. július 4-i tanácsülése

– a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pkf.197/2016/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közjegyzői okirat kijavítása) (IV/2033/2016.)

– a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság SzfF.9/2015/14. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fegyelmi eljárás bíró ellen) (IV/169/2016.)

– a Kúria mellett eljáró másodfokú szolgálati bíróság SzfF.15/2016/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fegyelmi eljárás bíró ellen) (IV/1121/2017.)

– a Kúria Kfv.V.35.737/2015/8. számú ítélete, valamint a Módtv. 5-8. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata(pénznyerő automaták utáni játékadó visszatérítése, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/1508/2016.)

– a Kúria Pfv.I.21.678/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártalanítás) (IV/1934/2016.)

– a Kúria Pfv.I.22.039/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése) (IV/1649/2016.)

– a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.Kpk.50.080/2016/4. számú végzése, és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy) (IV/2106/2016.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 1.Bf.708/2015/9. számú végzése és a Kúria Bfv.II.1499/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védelemhez való jog) (IV/268/2017.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/1516/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.878/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (feltételes szabadságra bocsátás, összbüntetés) (IV/1773/2016.)

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 292-293. §-a elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtásának elévülése) (IV/2056/2016.)

– a Kúria Kfv.I.35.732/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata) (IV/1653/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.694/2014/5. számú ítélete, és a Kúria Pfv.III.20.974/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, járadék összegének megállapítása) (IV/1237/2016.)

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes adatok védelme) (IV/1365/2016.)