Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. július 11-i tanácsülése

– a Budapest Környéki Törvényszék 1.Bf.708/2015/9. számú végzése és a Kúria Bfv.II.1499/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védelemhez való jog) (IV/268/2017.)

– a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 292-293. §-a elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés végrehajtásának elévülése) (III/2056/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.694/2014/5. számú ítélete, és a Kúria Pfv.III.20.974/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés, járadék összegének megállapítása) (IV/1237/2016.)

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyes adatok védelme) (IV/1365/2016.)

– a Kúria Pfv.V.20.523/2015/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (építésügy, kártérítés) (IV/845/2016.)

– a Kúria Mfv.10.411/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati eljárás) (IV/1329/2016.)

– a Kúria Pfv.I.21.745/2015/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tiszteletdíj és költségtérítés megfizetése, társasház jogutódlás) (IV/1414/2016.)

– a 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a, valamint a Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa Kbeü.II.21/2016/4. számú ítélete, és a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbkf.10.044/2016/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/1897/2016.)

– a Zalaegerszegi Törvényszék Bf.288/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bűnügyi költség, magánvádló) (IV/2105/2016.)

– a Debreceni Ítélőtábla Fpkf.III.30.105/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolási eljárás) (IV/1191/2016.)

– a Kúria Pfv.V.20.599/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felmondás érvényességének megállapítása) (IV/1506/2016.)

– a Kúria Pfv.II.20275/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (cselekvőképtelenség, ajándékozási szerződés) (IV/578/2017.)