Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. február 7-i tanácsülése

– a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5048/2015/3. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (önkormányzati rendelet szövegrészének megsemmisítése) (IV/775/2016.)

– a Kúria Bfv.III.486/2016/2. számú végzése, és a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.556/2015/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy) (kézbesítési vélelem) (IV/991/2016.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.20.601/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fegyverek egyenlősége, védekezéshez való jog) (IV/1110/2016.)

– a Kúria Kfv.II.37.444/2015/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtó összeférhetetlensége) (IV/1199/2016.)

– az 1978. évi IV. törvény 47. § (4) bekezdés d) pontja és 91. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 2012. évi C. törvény 38. § (4) bekezdés c) pontja és 86. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a Gyulai Törvényszék 3.B.276/2013/345. számú ítélete, és a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.556/2015/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata(feltételes szabadságra bocsátás, szabadságvesztés végrehajtása felfüggesztésének kizárása) (IV/611/2016.)

– a Kúria Bfv.III.1.086/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata(becsületsértés, jó hírnév védelme) (IV/872/2016.)

– a Kúria Bfv.III.1.086/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata(becsületsértés, jó hírnév védelme) (IV/1183/2016.)

– a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 514. § (1) bekezdés a „339. § (1) bekezdésében szabályozott esetben a bűnügyi költséget a magánvádló viseli” szövegrésze elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (bűnügyi költség, magánvádló) (III/1838/2016.)