Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2017. február 21-i tanácsülése

– az 1978. évi IV. törvény 47. § (4) bekezdés d) pontja és 91. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 2012. évi C. törvény 38. § (4) bekezdés c) pontja és 86. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a Gyulai Törvényszék 3.B.276/2013/345. számú ítélete, és a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.556/2015/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (feltételes szabadságra bocsátás, szabadságvesztés végrehajtása felfüggesztésének kizárása) (IV/611/2016.)

– a Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5048/2015/3. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (önkormányzati rendelet szövegrészének megsemmisítése) (IV/775/2016.)

– a Kúria Köf.5068/2015/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (települési adó, önkormányzati rendelet szövegrészének megsemmisítése) (IV/1362/2016.)

– a Kúria Bfv.I.512/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (nullum crimen sine lege) (IV/824/2016.)

– a Kúria Bhar.I.1320/2015/47. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés bűntette) (IV/982/2016.)

– a Kúria Bhar.I.1320/2015/47. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (emberölés bűntette) (IV/1020/2016.)

– a Kúria Pfv.V.21.441/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlanügy) (IV/609/2016.)

– az OBH elnökének 6/2016. (V. 31.) számú utasítása elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (OBH utasítás) (IV/1259/2016.)