Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. szeptember 27-i tanácsülése

– az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 11. § (2) bek. c) pontja és a 21/C. §-a, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 52. § g) pontja, 54. § (1) bek. g) pontja és a 254. § (3) bek., valamint a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM r. 3. § 7. § (1) bek., 8. § (1) bek., a Váci Járásbíróság 1412-12 Vh.256/2010/95. számú határozata és a Budapest Környéki Törvényszék 3.Pkf.51.905/2014/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási kifogás, behajtási jutalék) (IV/1837/2015.)

– a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.M.189/2014/32. számú részítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.664/2015/4. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírói szolgálati jogviszony megszüntetése) (IV/524/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.31.917/2014/15. számú és 12.K.31.916/2014/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan-nyilvántartás, használati jog) (IV/2631/2015.)

– a Kúria Gfv.VII.30.343/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (taggyűlési meghívó kötelező mellékletei) (IV/2682/2015.)

– a Kúria Kfv.IV.35.080/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közszolgálati dolgozó lakhatási támogatása) (IV/3408/2015.)