Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. október 4-i tanácsülése

– az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 11. § (2) bek. c) pontja és a 21/C. §-a, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 52. § g) pontja, 54. § (1) bek. g) pontja és a 254. § (3) bekezdése, valamint a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM r. 3. § 7. § (1) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, a Váci Járásbíróság 1412-12 Vh.256/2010/95. számú határozata és a Budapest Környéki Törvényszék 3.Pkf.51.905/2014/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtási kifogás, behajtási jutalék) (IV/1837/2015.)

– a Kúria Pfv.VI.21.353/2014/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/118/2016.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.P.89.660/2015/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 47.Pf.638.489/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyvédi meghatalmazás, kereseti kérelem) (IV/500/2016.)

– a Debreceni Ítélőtábla Bf.III.807/2014/62. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességes eljáráshoz való jog sérelme a vádalku jogintézményével összefüggésben) (IV/197/2016.)

– a Kúria Bfv.I.704/2015/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás, becsületsértés közösségi oldalon) (IV/3391/2015.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.Bpk.31.158/2015/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.11.103/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/119/2016.)

– a Kúria Pfv.I.21.803/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös költség tartozás megfizetése) (IV/346/2016.)