Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. október 11-i tanácsülése

– a Kúria Pfv.VI.21.353/2014/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/118/2016.)

– a Debreceni Ítélőtábla Bf.III.807/2014/62. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességes eljáráshoz való jog sérelme a vádalku jogintézményével összefüggésben) (IV/197/2016)

– a Kúria Kfv.I.35.389/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták igazgatási szolgáltatási díja, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/2908/2015.)

– a Fővárosi Törvényszék 25.Beüf.10.450/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pótmagánvádló vádindítvány benyújtására vonatkozó jogosultsága) (IV/3346/2015.)

– a Veszprémi Törvényszék 9.B.408/2013/175. számú ítélete és a Győri Ítélőtábla Bf.75/2015/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy) (IV/443/2016.)

– a Kúria Pfv.I.21.803/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közös költség tartozás megfizetése) (IV/346/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 20.Kpk.46.418/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyülekezési ügy) (IV/3290/2015.)

– a Kúria Gfv.VII.30.176/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (minősített befolyás, törvényességi felügyeleti eljárás) (IV/213/2016.)