Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. november 22-i tanácsülése

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 18.Szk.34.117/2015/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyülekezéshez való jog) (IV/607/2016.)

– a Kúria Pfv.V.20.590/2015/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (megbízási szerződésen alapuló jogviszony) (IV/1058/2016.)

– a Kúria Kfv.I.35.290/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták igazgatási szolgáltatási díja, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)  (IV/2976/2015.)

– a Győri Ítélőtábla Gpkf.II.25.480/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolási eljárás)   (IV/183/2016.)

– a Debreceni Törvényszék 2.Pf.21.365/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogalap nélküli gazdagodás, hátrányos megkülönböztetés tilalma) (IV/619/2016.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 25.Pf.20.667/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (árhatósági döntés hiánya, kártérítés) (IV/535/2016.)

– a Pesti Központi Kerület Bíróság 13.Szk.32.486/2015/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyülekezési jog) (IV/785/2016.)