Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. március 8-i tanácsülése

– a Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 28/2005. (XII. 15.) számú rendelete 18. § (2) bekezdése tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (taxiállomás használatára jogosító közterület-használati engedély kiadása) (II/3040/2015.)

– az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 13/A. § és a 145. § (12) bekezdésének vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (III/1761/2015.)

– a Kúria Bhar.III.1.659/2014/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bűncselekmény jogi minősítése – nullum crimen sine lege) (IV/1612/2015.)

– a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdésének második mondata alaptörvény-ellenességének tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz vizsgálata (távhődíj; tulajdonhoz való jog) (IV/837/2012.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adatok megismerése) (IV/1002/2013.)

– a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 65. § (1) bekezdés második mondata, valamint a Szegedi Ítélőtábla Gf.I.30.494/2014/3. számú ítélete és a Szegedi Törvényszék 6.G.40.129/2014/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felperesi legitimáció) (IV/2856/2015.)