Az Alkotmánybíróság 1. öttagú tanácsának 2016. május 3-i tanácsülése

– a Fővárosi Törvényszék 70.P.20.512/2013/15. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 17.Pf.20.202/2014/5. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.20.437/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/2940/2015.)

a Kúria Kfv.I.35.389/2014/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták igazgatási szolgáltatási díja, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/2908/2015.)

– a Kúria Kfv.I.35.290/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (pénznyerő automaták igazgatási szolgáltatási díja, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/2976/2015.)

– a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.052/2015/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (mezőgazdasági célú ingatlan-hasznosítás, erdőgazdálkodó, illetékmentesség) (IV/2756/2015.)

– a Kecskeméti Törvényszék 3.Mf.20.042/2015/3. számú ítélete, valamint a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.M.239/2014/7. számú  ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (állami szerv mint indítványozó – perbeli legitimáció, jogutódlás) (IV/1811/2015.)

– a Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.741/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (vadkár) (IV/333/2016.)